(1)
Δήμα Α.-Ι. Δ. Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου. PrCh 2017, 261-282.