(1)
Παπαγεωργίου - Τζούρου Β. Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890. PrCh 2022, 87-91.