Σουμαλεύρης Σ. (2019). Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη. Πρεβεζάνικα Χρονικά, (55-56), 151–168. https://doi.org/10.12681/prch.28252