Ανωγιάτης Θ. Γ. (2019). Λέξεις που αποχωρούν. Πρεβεζάνικα Χρονικά, (55-56), 249–264. https://doi.org/10.12681/prch.28255