Δήμα Α.-Ι. Δ. (2017). Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου. Πρεβεζάνικα Χρονικά, (53-54), 261–282. https://doi.org/10.12681/prch.28288