Καλέντζη Ε. (2017). Ύστερα άνοιξε η Αυστραλία. Πρεβεζάνικα Χρονικά, (53-54), 359–362. https://doi.org/10.12681/prch.28347