Παπαγεωργίου - Τζούρου Β. (2022). Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890. Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), 87–91. https://doi.org/10.12681/prch.29210