Σουμαλεύρης Σ. Α. (2022). Χρήστος Σπ. Καραμουστάκης Φαρμακοποιός (1884-1977). Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), 93–130. https://doi.org/10.12681/prch.29211