Παπαδημητρίου Δ. (2022). Πρέβεζα. Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), 131–133. https://doi.org/10.12681/prch.29212