Σταμάτης Σ. (2022). Η σφαίρα και ο Εβραίος. Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), 153–157. https://doi.org/10.12681/prch.29221