Κακούρης Η. (2022). Το "Χειμωνιάτικο ρόδο" του Oscar Wilde: Ένα, δραματικής υφής, μυθολόγημα, υμνητικό του δημιουργικού πόνου (Παιδαγωγική ανάγνωση του μύθου). Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), 195–236. https://doi.org/10.12681/prch.29225