Σουμαλεύρης Σ. Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη. Πρεβεζάνικα Χρονικά, [S. l.], n. 55-56, p. 151–168, 2019. DOI: 10.12681/prch.28252. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28252. Acesso em: 13 απριλίου. 2024.