Πρεβεζάνικων Χρονικών Σ. Ε. Περιεχόμενα τεύχους 53-54. Πρεβεζάνικα Χρονικά, [S. l.], n. 53-54, p. 001–006, 2017. DOI: 10.12681/prch.28267. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28267. Acesso em: 24 απριλίου. 2024.