Δήμα Α.-Ι. Δ. Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου. Πρεβεζάνικα Χρονικά, [S. l.], n. 53-54, p. 261–282, 2017. DOI: 10.12681/prch.28288. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28288. Acesso em: 13 απριλίου. 2024.