Καλέντζη Ε. Ύστερα άνοιξε η Αυστραλία. Πρεβεζάνικα Χρονικά, [S. l.], n. 53-54, p. 359–362, 2017. DOI: 10.12681/prch.28347. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28347. Acesso em: 13 απριλίου. 2024.