Παπαγεωργίου - Τζούρου Β. Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890. Πρεβεζάνικα Χρονικά, [S. l.], n. 37-38, p. 87–91, 2022. DOI: 10.12681/prch.29210. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29210. Acesso em: 19 απριλίου. 2024.