Παπαδημητρίου Δ. Πρέβεζα. Πρεβεζάνικα Χρονικά, [S. l.], n. 37-38, p. 131–133, 2022. DOI: 10.12681/prch.29212. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29212. Acesso em: 12 απριλίου. 2024.