Κακούρης Η. Το "Χειμωνιάτικο ρόδο" του Oscar Wilde: Ένα, δραματικής υφής, μυθολόγημα, υμνητικό του δημιουργικού πόνου (Παιδαγωγική ανάγνωση του μύθου). Πρεβεζάνικα Χρονικά, [S. l.], n. 37-38, p. 195–236, 2022. DOI: 10.12681/prch.29225. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29225. Acesso em: 13 απριλίου. 2024.