Σουμαλεύρης Σπυρίδων. 2019. ‘Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 55-56 (Δεκέμβριος):151-68. https://doi.org/10.12681/prch.28252.