Ανωγιάτης Θανάσης Γ. 2019. ‘Λέξεις που αποχωρούν’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 55-56 (Δεκέμβριος):249-64. https://doi.org/10.12681/prch.28255.