Δήμα Αντιγόνη-Ιωάννα Δημήτριος. 2017. ‘Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 53-54 (Δεκέμβριος):261-82. https://doi.org/10.12681/prch.28288.