Καλέντζη Ειρήνη. 2017. ‘Ύστερα άνοιξε η Αυστραλία’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 53-54 (Δεκέμβριος):359-62. https://doi.org/10.12681/prch.28347.