Παπαγεωργίου - Τζούρου Βικτωρία. 2022. ‘Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 37-38 (Ιανουάριος):87-91. https://doi.org/10.12681/prch.29210.