Σουμαλεύρης Σπύρος Α. 2022. ‘Χρήστος Σπ. Καραμουστάκης Φαρμακοποιός (1884-1977)’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 37-38 (Ιανουάριος):93-130. https://doi.org/10.12681/prch.29211.