Παπαδημητρίου Δημήτρης. 2022. ‘Πρέβεζα’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 37-38 (Ιανουάριος):131-33. https://doi.org/10.12681/prch.29212.