Κακούρης Ηλίας. 2022. ‘Το ’Χειμωνιάτικο ρόδο’ του Oscar Wilde: Ένα, δραματικής υφής, μυθολόγημα, υμνητικό του δημιουργικού πόνου (Παιδαγωγική ανάγνωση του μύθου)’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 37-38 (Ιανουάριος):195-236. https://doi.org/10.12681/prch.29225.