Σουμαλεύρης Σ. (2019) ‘Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη’, Πρεβεζάνικα Χρονικά, (55-56), σελ. 151–168. doi: 10.12681/prch.28252.