Δήμα Α.-Ι. Δ. (2017) ‘Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου’, Πρεβεζάνικα Χρονικά, (53-54), σελ. 261–282. doi: 10.12681/prch.28288.