Καλέντζη Ε. (2017) ‘Ύστερα άνοιξε η Αυστραλία’, Πρεβεζάνικα Χρονικά, (53-54), σελ. 359–362. doi: 10.12681/prch.28347.