Παπαγεωργίου - Τζούρου Β. (2022) ‘Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890’, Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), σελ. 87–91. doi: 10.12681/prch.29210.