Σουμαλεύρης Σ. Α. (2022) ‘Χρήστος Σπ. Καραμουστάκης Φαρμακοποιός (1884-1977)’, Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), σελ. 93–130. doi: 10.12681/prch.29211.