Παπαδημητρίου Δ. (2022) ‘Πρέβεζα’, Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), σελ. 131–133. doi: 10.12681/prch.29212.