Σταμάτης Σ. (2022) ‘Η σφαίρα και ο Εβραίος’, Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), σελ. 153–157. doi: 10.12681/prch.29221.