Κακούρης Η. (2022) ‘Το ’Χειμωνιάτικο ρόδο’ του Oscar Wilde: Ένα, δραματικής υφής, μυθολόγημα, υμνητικό του δημιουργικού πόνου (Παιδαγωγική ανάγνωση του μύθου)’, Πρεβεζάνικα Χρονικά, (37-38), σελ. 195–236. doi: 10.12681/prch.29225.