[1]
Σουμαλεύρης Σ., ‘Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη’, PrCh, τχ. 55-56, σελ. 151–168, Δεκεμβρίου 2019.