[1]
Πρεβεζάνικων Χρονικών Σ. Ε., ‘Περιεχόμενα τεύχους 53-54’, PrCh, τχ. 53-54, σελ. 001–006, Δεκεμβρίου 2017.