[1]
Δήμα Α.-Ι. Δ., ‘Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου’, PrCh, τχ. 53-54, σελ. 261–282, Δεκεμβρίου 2017.