[1]
Παπαγεωργίου - Τζούρου Β., ‘Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890’, PrCh, τχ. 37-38, σελ. 87–91, Ιανουαρίου 2022.