[1]
Σουμαλεύρης Σ. Α., ‘Χρήστος Σπ. Καραμουστάκης Φαρμακοποιός (1884-1977)’, PrCh, τχ. 37-38, σελ. 93–130, Ιανουαρίου 2022.