[1]
Παπαδημητρίου Δ., ‘Πρέβεζα’, PrCh, τχ. 37-38, σελ. 131–133, Ιανουαρίου 2022.