[1]
Σταμάτης Σ., ‘Η σφαίρα και ο Εβραίος’, PrCh, τχ. 37-38, σελ. 153–157, Ιανουαρίου 2022.