[1]
Κακούρης Η., ‘Το ’Χειμωνιάτικο ρόδο’ του Oscar Wilde: Ένα, δραματικής υφής, μυθολόγημα, υμνητικό του δημιουργικού πόνου (Παιδαγωγική ανάγνωση του μύθου)’, PrCh, τχ. 37-38, σελ. 195–236, Ιανουαρίου 2022.