Σουμαλεύρης Σ. ‘Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 55-56, Δεκέμβριος 2019, σελ. 151-68, doi:10.12681/prch.28252.