Δήμα Α.-Ι. Δ. ‘Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 53-54, Δεκέμβριος 2017, σελ. 261-82, doi:10.12681/prch.28288.