Καλέντζη Ε. ‘Ύστερα άνοιξε η Αυστραλία’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 53-54, Δεκέμβριος 2017, σελ. 359-62, doi:10.12681/prch.28347.