Παπαγεωργίου - Τζούρου Β. ‘Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 37-38, Ιανουάριος 2022, σελ. 87-91, doi:10.12681/prch.29210.