Σταμάτης Σ. ‘Η σφαίρα και ο Εβραίος’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 37-38, Ιανουάριος 2022, σελ. 153-7, doi:10.12681/prch.29221.