Κακούρης Η. ‘Το ’Χειμωνιάτικο ρόδο’ του Oscar Wilde: Ένα, δραματικής υφής, μυθολόγημα, υμνητικό του δημιουργικού πόνου (Παιδαγωγική ανάγνωση του μύθου)’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 37-38, Ιανουάριος 2022, σελ. 195-36, doi:10.12681/prch.29225.