Σουμαλεύρης Σπυρίδων. ‘Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 55-56 (Δεκέμβριος 31, 2019): 151–168. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28252.