Ανωγιάτης Θανάσης Γ. ‘Λέξεις που αποχωρούν’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 55-56 (Δεκέμβριος 31, 2019): 249–264. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 8, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28255.